Print

1 Ejakulasjonsproblemer

Ejakulasjon eller sæduttømming styres av en ryggmargsrefleks som utløser en rekke muskelsammentrekninger i området ved penisroten, noe som fører til utløsningen. Reflekssenteret styres både av mekanisk stimulering av kjønnsorganene, men også til en viss grad av impulser fra hjernen.

Ejaculatio praecox er den latinske betegnelsen på for tidlig sædavgang. Ejaculatio retarda betyr forsinket eller uteblitt sædavgang, og kommer fra retardare, som betyr nettopp forsinket på latin. Personer med penis kan oppleve problemer med både forsinket og for tidlig sædavgang.

For tidlig utløsning

Prematur ejakulasjon, eller for tidlig sædavgang, er sannsynligvis den vanligste seksuelle dysfunksjonen hos unge menn. Enkelte studier peker på at rundt 20 % av alle menn er plaget med for tidlig utløsning.

Så hva er egentlig for tidlig? I litteraturen finner vi forskjellige definisjoner, men den vanligste er utløsning innen to minutter etter penetrasjon. I tillegg må det oppleves som et problem av personen selv eller av partner.

Årsaken til prematur ejakulasjon er ofte sammensatt, men det er mangelfull kunnskap om emnet. Hos noen unge kan det handle om lite seksuell erfaring og manglende kontroll. Dette oppfattes gjerne som en normaltilstand, som ofte bedrer seg. Ellers kan både fysiologiske og psykologiske forhold påvirke ejakulasjonsrefleksen. De psykologiske årsakene er trolig de mest fremtredende. Eksempler kan være stress, uro og prestasjonsangst.

Uttalte plager med for tidlig ejakulasjon over tid kan føre til en følelse av mangelfull mestring av egen seksualitet med impotens som konsekvens.

Den vanligste behandlingen mot for tidlig sædavgang er samtale og start–stopp-teknikk. Bruk av lokalbedøvelse på penis har en viss dokumentert effekt. Lidokain påføres på glans og penis 15–20 minutter før samleie. Ved bruk av lidokain skal pasienten alltid bruke kondom for ikke å bedøve partner i forbindelse med samleie. For noen kan kun bruk av kondom være tilstrekkelig for å forsinke utløsningen. Ulike medikamenter har også blitt testet ut i enkelte studier, og en sjelden gang vil man forsøke medikamentell behandling med psykofarmaka.

10

Start-stop-teknikk

Start–stopp-teknikk er en øvelse der man trener seg opp i lengre utholdenhet. Den kan utføres alene eller sammen med partner.

  • Mannen er naken, avslappet og passiv, ligger på ryggen. Stimuleres til ereksjon av partner.
  • Partner stimulerer penis frem til mannen kan kjenne at utløsning nærmer seg, mannen sier ifra når han kjenner dette.
  • Partner stopper å stimulere penis inntil den seksuelle spenningen avtar.
  • Partner gjenopptar stimulering inntil utløsning nærmer seg på ny, og mannen sier stopp.
  • Dette gjentas tre til fem ganger før mannen tillater seg å få utløsning. Ofte er det nødvendig å øve en stund før man behersker teknikken.

Forsinket eller uteblitt utløsning

Ved forsinket sædavgang er ejakulasjonsrefleksen hemmet. Noen får ikke utløsning sammen med partner, kun alene. Andre får utløsning sammen med partner, men det tar så lang tid at det oppfattes som et problem for begge partene. Enkelte ejakulerer aldri, eller har retrograd ejakulasjon der sæden ender opp i urinblæren.

Ejakulasjonsproblemer kan ha flere årsaker, og en av de vanligste er bivirkninger av medisiner. Flere medikamenter, blant annet antidepressiver og blodtrykksmedisiner, kan forsinke utløsningen. Skader i nervesystemet, urogenitale sykdommer, alkohol og narkotiske stoffer kan forstyrre eller hemme ejakulasjonsrefleksen. Andre kan kjenne på prestasjonsangst og utfordringer knyttet til det å slappe av og nyte det seksuelle samværet.

Hos menn som aldri har hatt ejakulasjon, skyldes det vanligvis en medfødt defekt som påvirker nervesystemet. Hvis problemet derimot utvikler seg gradvis, kan det ofte komme av alder, medikamenter eller gradvis utvikling av sykdom som påvirker nervesystemet.

Ved sporadiske og situasjonsbetingede plager med uteblitt ejakulasjon kan man tenke seg at det handler om psykologiske sperrer. Noen menn kan oppleve vansker med å få orgasme og utløsning sammen med en partner på grunn av onanivaner. Hvis han er vant til å onanere i raskt tempo og med svært fast grep, kan annerledes følelse eller saktere tempo ved samleie gjøre det vanskelig å få utløsning. I slike tilfeller kan endret onaniteknikk hjelpe, for eksempel at pasienten onanerer med motsatt hånd av det han vanligvis gjør.

Orgasme uten utløsning forekommer nesten utelukkende hos dem som har gjennomgått kirurgiske inngrep eller fått stråling som har skadet lukkemekanismen til urinblæra. Hos disse skjer det en såkalt retrograd ejakulasjon, det vil at sædvæsken følger minste motstands vei og havner inn i urinblæra istedenfor å komme ut. For disse pasientene er det lite som kan gjøres, annet enn å lære seg å leve med situasjonen.

HELSEPERSONELLETS ROLLE

Det viktigste er å snakke med pasienten og å kartlegge de utfordringene han har knyttet til ejakulasjon. Still spørsmål: Har problemet alltid vært der? Hvordan har det eventuelt utviklet seg? Kjenner du på prestasjonsangst? Har du sex uten å ønske det? Hva er god sex for deg? Hvilken betydning har nytelse? Hvordan har du det med deg selv og kroppen din? Hvordan er forholdet til en eventuell partner? Hvilke forventninger har du til deg selv og til eventuell partner? Er problemet til stede når du onanerer alene, eller kun sammen med partner?

Avhengig av hva som oppleves som hovedproblemet knyttet til ejakulasjon, kan man henvise til urolog, psykolog eller sexolog. Henvis alltid pasienten dersom du selv ikke har kompetanse til å løse problemet og eventuell bakenforliggende årsak.