Print

1 Nødprevensjon: ulipristalacetat

6

NØDPREV. MED ULIPRISTALACETAT

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Ellaone Ulipristalacetat 30 mg ca 300
Femke Ulipristalacetat 30 mg ca. 350 kr

Ulipristalacetat kan brukes inntil fem dager etter samleie og kan kjøpes reseptfritt på apotek, dagligvare/kiosk. Det er 18-årsgrense ved kjøp i dagligvare/kiosk. Ulipristalacetat har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel.

Dersom Ulipristalacetat brukes innen 7 dager etter inntak av annen hormonell prevensjon, kan allerede sirkulerende resterende gestagen teoretisk sett redusere effekten av Ulipristal. Dersom det er stor risiko for graviditet, bør man i en slik situasjon bør man heller anbefale kobberspiral eller eventuelt  levonorgestrel som nødprevensjon med umiddelbar (re)oppstart av hormonell prevensjon.

BRUKSMÅTE

Ellaone/Femke består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig, innen 120 timer (fem døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av tre timer etter inntak bør ny tablett tas. Hormonell prevensjon skal ikke tas de første fem dagene etter inntak av ulipristalacetat.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om nødprevensjon med ulipristalacetat.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Det bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at det bør tas en graviditetstest, tidligst tre uker etter det aktuelle samleiet. Det er viktig å forklare at metoden kun har effekt om det tas før eggløsning, og er derfor ikke sikker prevensjon.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), dersom hen har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner.

Effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat nedsettes dersom en starter med å bruke hormonell prevensjon de fem første dagene etter bruk av ulipristalacetat. Er det ønskelig å starte eller fortsette med prevensjon etter inntak av ulipristalacetat, må det informeres om at en må vente i minst fem dager før oppstart med hormonell prevensjon. Se tabell over karantenetid og hva man gjør videre etter bruk at ulipristalacetat.

Vent fem dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat før hun kan starte på hormonell prevensjon

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode, dersom det er svært viktig å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

SOI-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Karantenetid etter inntak

Etter inntakt av nødprevensjon med ulipristalacetat, bør en vente minst fem dager før oppstart med hormonell prevensjon.

I tillegg bør det rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hen kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Se tabell.

Inntak av hormoner tidligere enn fem dager etter ulipristalacetat kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk øke risikoen for å bli gravid.

Prevensjon etter nødprevensjon med ulipristalacetat

Prevensjonsveiledning er en viktig del av konsultasjonen. Noen vil ønske å starte opp med prevensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille m.m.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Brache et al. fant at den ovulasjonsutsettende effekten av ulipristalacetat ble signifikant nedsatt hos de som umiddelbart startet med 75µg desogestrel (tilsvarer gestagen p-pillen Cerazette) en gang daglig, etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat, sammenlignet med de som kun tok ulipristalacetat alene.

Selv om det nå foreligger noen få studier som ser på effekten av å bruke andre gestagen- eller kombinasjonsmetoder etter nødprevensjon med ulipristalacetat, anbefaler vi fortsatt at de som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, bør vente minst fem dager før  oppstart med hormonell prevensjon. I tillegg bør det rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hen kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Ved inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat på søndag, kan hun tidligst starte opp med hormonell prevensjon på fredag.

Hva man gjør videre etter bruk av ulipristalecetat

Graviditetstest Oppstart ny prevensjon Avholdenhet/
Enfase kombi Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.1) 7 dager
Flerfase kombi Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon Synfase 14 d

Qlaira 9 d

Gestagen-pille Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon Desogestrel 2 d

Slinda 7 d

P-ring Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.2) 7 dager
P-plaster Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.3) 7 dager (etter første plasterbytte)
P-stav Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon 7 dager
P-sprøyte/

spiral

Tre uker etter aktuelt samleie Ved neg. grav.test 7 dager

P-sprøyte og hormonspiral

Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge man ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

Hun må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet.

Gjentatt bruk

Tidligere var anbefalingene at ulipristalacetat kunne brukes kun en gang per syklus. Flere kilder åpner for at man kan bruke ulipristalacetat flere ganger per syklus. Gjentatt bruk tolereres godt og kan utsette eggløsning en stund, men det ser ikke ut til å være noen definert grense for hvor mange ganger per syklus ulipristal kan brukes som nødprevensjon. Det finnes ikke data på sikkerhet ved hyppig bruk av nødprevensjon over lengre tid. Produsenten av EllaOne åpner også for gjentatt bruk, men da begrenset til to ganger per syklus og kun i samråd med lege eller gynekolog.

Anbefaling til pasienten blir derfor bruk inntil to ganger per syklus, ettersom effekt og sikkerhet ikke er godt nok undersøkt til å kunne anbefale bruk utover dette. Det er viktig å presisere at hyppig bruk av hormonell nødprevensjon ikke er egnet som en form for langtidsprevensjon.

Hvis det er under fem døgn siden ubeskyttet samleie, og det ikke var vært ubeskyttet samleie tidligere i syklus, kan kobberspiral være aktuelt. Hvis kobberspiral ikke er aktuelt, kan en prøve nødprevensjon med levonorgestrel, men tidligst fem dager etter at hun sist tok ulipristalacetat. Det er svært lav sjanse for at dette vil ha effekt.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men bør tilbys ved behov. Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en senere konsultasjon. Kvinnen bør rådes til å ta en graviditetstest. Hun kan tidligst ta en graviditetstest tre uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør hun ta en test for SOI, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet, hvis det er en ny partner.