Print

1 Nødprevensjon: levonorgestrel

6

NØDPREV. MED LEVONORGESTREL

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Norlevo levonorgestrel 1,5 mg ca. 220 kr
Levonorgestrel Norfri levonorgestrel 1,5 mg ca. 275 kr

Nødprevensjon med levonorgestrel kan brukes i inntil tre døgn (72 t) etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt for å unngå graviditet. Medikamentet kan kjøpes reseptfritt på apotek, dagligvare/kiosk. Det er 18-årsgrense ved kjøp i dagligvare/kiosk. Risikoen for svangerskap er mindre jo raskere etter samleiet pillene tas.

BRUKSMÅTE

Norlevo/Levonorgestrel Norfri består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig og senest innen 72 timer (tre døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av tre timer etter inntak bør ny tablett tas.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om levonorgestrel nødprevensjon.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Det bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at det bør tas en graviditetstest, tidligst tre uker etter det aktuelle samleiet. Det er viktig å forklare at metoden kun har effekt om den tas før eggløsning, og er derfor ikke sikker prevensjon.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) dersom det har vært ubeskyttet samleie med en ny partner.

Hvis en nylig har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, kan en ikke ta levonorgestrel før det har gått fem dager. Grunnen til dette er at inntak av gestagen, de første dagene etter bruk av ulipristalacetat, ødelegger for den ovulasjonsutsettende effekten av ulipristalacetat. Hvis spiral ikke er aktuelt, kan nødprevensjon med levonorgestrel prøves, men tidligst fem dager etter ulipristalacetat. Det er svært lav sjanse for at dette vil ha effekt.

Man må vente fem dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat før en kan ta nødprevensjon med levonorgestrel.

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Er det mer enn tre døgn siden samleiet, må annen nødprevensjon vurderes (ulipristalacetat eller kobberspiral). Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode dersom det er svært viktig for å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

SOI-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Prevensjon etter nødprevensjon med levonorgestrel

Noen vil ønske å starte opp med prevensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille m.m.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Hva man gjør videre etter bruk av levonorgestrel

Ønsket prevensjonsmiddel Graviditets-test Oppstart ny prevensjon Avholdenhet/

kondom etter oppstart av ny prevensjon

Enfase kombinasjonspille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
Flerfase kombinasjonspille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig Synfase 14 d

Qlaira 9 d

Gestagen-pille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig Desogestrel 2 dager

Slinda 7 dager

P-ring Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
P-plaster Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager (etter første plasterbytte)
P-stav Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
P-sprøyte/

spiral

Tre uker etter aktuelt samleie Ved neg. grav.test 7 dager

P-sprøyte og hormonspiral

Hvis pasienten er motivert for å starte med prevensjon umiddelbart, bør det oppfordres til dette, men da må man informere om at det i en overgangsperiode må brukes kondom i tillegg eller være avholdende. Det må også informeres om at det må tas en graviditetstest tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet.

Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge man ikke med sikkerhet kan vite om personen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

En må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet. Personen bør så rådes til å være avholdende eller bruke kondom til det har gått syv dager fra hen fikk p-sprøyte eller hormonspiral.

Gjentatt bruk

Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte man kan ta nødprevensjon med levonorgestrel. Uavhengig av hvor lenge siden forrige dose ble tatt, er det ikke kjent at gjentatt bruk av levonorgestrel kan gi alvorlige bivirkninger. Sannsynligheten for å bli gravid øker med gjentatt bruk av levonorgestrel.

Dersom det har vært brukt ulipristalacetat tidligere i syklusen, må en vente fem dager før levonorgestrel kan brukes.

Det bør tas en graviditetstest tidligst tre uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og hen vil fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av nødprevensjon tidlig i svangerskapet vil skade fosteret eller øke sjansen for spontanabort.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men bør tilbys ved behov. Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en senere konsultasjon. Det bør gis råd om å ta en graviditetstest. Graviditetstest kan tidligst tas tre uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør det testes for SOI, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet.