Print

1 Nødprevensjon: kobberspiral

Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil fem døgn etter et ubeskyttet samleie eller inntil 13 døgn etter påbegynt hormonfritt intervall for de som bruker kombinasjonspreparater. Dette er den sikreste metoden for nødprevensjon, og et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap. Dessuten kan kvinnen beholde spiralen som prevensjonsmetode de neste fem årene. Hormonspiral kan ikke benyttes.

BRUKSMÅTE

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

Bruk som nødprevensjon

Spiral settes inn på vanlig måte. Dette kan skje inntil fem døgn etter et ubeskyttet samleie. Et eventuelt befruktet egg vil ikke ha festet seg i livmoren før tidligst sjette dag etter eggløsningen (kan variere fra 6 til 18 døgn).

Om det har gått mer enn fem døgn etter et ubeskyttet samleie, er det lov å ha en pragmatisk tilnærming til det å sette inn kobberspiral som nødprevensjon, dersom man kan beregne tidligste antatte eggløsningstidspunkt hos kvinnen. Kobberspiralen kan dermed settes inn uavhengig av når ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt har skjedd, så lenge man er innenfor femte døgn fra tidligste antatte tidspunkt for eggløsningen.

Dersom pasienten bruker kombinasjonspreparater kan man bruke kobberspiral som nødprevensjon inntil 13 døgn etter påbegynt hormonfritt intervall.

Spiralen må sitte til neste menstruasjon eller lenger. Om man ønsker å benytte den videre som prevensjon, kan den sitte i fem år.

6

ANTATT EGGLØSNINGSTIDSPUNKT

Lengde syklus Eggløsning Siste dag
26 dager dag 12-17 dag 17
28 dager dag 14-19 dag 19
30 dager dag 16-21 dag 21
32 dager dag 18-23 dag 23

Tabellen viser en beregning av den siste dagen i menstruasjonssyklusen der kobberspiral kan settes inn som nødprevensjon.

Eggløsningstidspunkt beregnes ut fra lengden på menssyklus. Dersom kvinnen har uregelmessig lengde på syklusene, skal tidligste antatte eggløsningstidspunkt beregnes ut fra den korteste syklusen hos kvinnen. For beregning av det fertile vinduet kan tabellen for antatt eggløsningstidspunkt benyttes.

Ettersom man ikke får undersøkt kvinnen for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) på forhånd, tas det en prøve før eller ved innsetting (minimum klamydia), øvrige tester tas etter vanlige indikasjoner. Dersom prøvesvaret viser at hun har en SOI, skal hun gis behandling, men spiralen behøver ikke nødvendigvis å fjernes.

Dersom det er overveiende sannsynlig at kvinnen er smittet av en SOI, for eksempel fast partner med kjent klamydia, bør pasienten starte opp med behandling samme dag som spiralen settes inn. Se for øvrig infeksjonskapittelet for mer informasjon om prøvetakning og eventuell behandling.

KONSULTASJON

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral. Legen må diskutere med kvinnen om spiralen skal fjernes etter neste menstruasjon, eller om hun vil beholde den som prevensjonsmetode. Man må anbefale graviditetstest etter 3 uker.