Print

1 Polycystisk ovariesyndrom

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er et syndrom hvor de vanligste symptomene er uregelmessig og sjelden menstruasjon, vektoppgang, kviser og økt behåring. Årsaken til plagene er økt testosteron og andre androgene hormoner. De fleste får også insulinresistens. Vi regner med at cirka 15 % av alle fertile kvinner har PCOS.

Etiologi og patogenese

PCOS skyldes hormonelle forstyrrelser med økning av kjønnshormonet LH og økt insulinresistens. Økt LH og høyere insulin i blodet vil gi økt produksjon av androgene hormoner. I tillegg blir leverens produksjon av Sexhormonbindende globulin (SHBG) lavere. SHBG binder fritt testosteron i blodet, og mindre SHBG vil derfor gi mer fritt testosteron i blodet. Dette er igjen med på å bidra til endret menstruasjonssyklus og kan føre til økt behåring og akne.

Årsaken er ikke helt kartlagt, og det kan være snakk om flere undergrupper av PCOS med forskjellige årsaksmekanismer. Det er nok sammensatte årsaker, og mye tyder på at gener, livsstil og påvirkning av mors hormoner i fosterstadiet spiller en rolle. Symptomene kan komme i forbindelse med vektoppgang, eller vektoppgang kan forverre symptomene. Det er likevel ikke vektøkning i seg selv som er den underliggende årsaken til PCOS.

Komplikasjoner og følgetilstander

I tillegg til kviser og hårvekst påvirkes modning av egg, som kan gi menstruasjonssyklus uten eggløsninger. Da vil det bli små cyster på eggstokkene i stedet. Dette vil igjen føre til blødningsforstyrrelser og nedsatt fertilitet.

Mangel på eggløsninger gjør at det ikke blir dannet progesteron fra det gule legemet. Det vil gi en kontinuerlig påvirkning av østrogen på endometriet som kan gi økt risiko for endometriekreft. Det er derfor ikke anbefalt at det er under fire bortfallsblødninger per år uten å få tilført gestagen. Hormonell prevensjon inneholder gestagen. Gestagenet i kombinasjonspreparater vil beskytte endometriet selv om man hopper over blødninger og ikke har bortfallsblødninger. Prevensjon med kun gestagen vil gi beskyttelse, selv ved amenoré. Se kapittel 1 om prevensjonstypene.

Insulinresistens vil kunne føre til metabolsk syndrom, som kan gi økt risiko for diabetes type 2 i tillegg til hjerte- og karsykdommer.

Forekomst

PCOS er en av de vanligste hormonelle forstyrrelsene blant fertile kvinner, og rammer så mange som 15 %. Det er også en hyppig årsak til infertilitet.

Symptomer

PCOS vil kunne gi svært forskjellige symptomer fra person til person. De vanligste symptomene er uregelmessig og sjelden menstruasjon, eventuelt bortfall av menstruasjon (amenore), økt hårvekst i ansikt og resten av kroppen samt mer kviser og uren hud. Noen sliter med høy BMI, og en fettfordeling med mest fett rundt magen.

Utredning

I dag følger man Rotterdam-kriteriene, og minst to av tre kriterier skal være oppfylt for å stille diagnosen PCOS:

  • Oligoamenoré eller uregelmessig mens: Det vil si mindre enn åtte menstruasjoner per år, eller menstruasjonssyklus under 21 dager eller over 35 dager. Uregelmessig mens er vanlig de første 3 årene etter menarke og før menopause, og da gjelder ikke dette kriteriet.
  • Hyperandrogenisme: Enten kliniske tegn med økt behåring og vedvarende plager med akne, eller ved økt testosteron og lavt SHBG ved blodprøve.
  • Polycystiske eggstokker: observert med ultralydundersøkelse.

Hos kvinner under 19 år er polycystiske eggstokker vanlig funn ved ultralyd. De har også fysiologisk høyere nivå av testosteron, være plaget med akne og de kan ha uregelmessige og sjeldne menstruasjoner. Det er derfor god klinisk praksis å ikke stille denne diagnosen hos kvinner yngre enn 19 år, og man bør derfor ikke henvise yngre jenter med uregelmessig menstruasjon til ultralyd for å stille diagnosen PCOS. Har man stor mistanke om hormonforstyrrelser hos dem yngre enn 18 år, bør de henvises til pediater.

Det er ikke anbefalt å stille diagnosen PCOS på kvinner under 19 år.

Hvis kvinnen bruker hormonell prevensjon, er det ikke mulig å måle hormonmengden i blodet, og hormonell prevensjon bør seponeres to–tre måneder før blodprøvetaking. Man bør ikke seponere prevensjon kun for å ta slike hormonprøver hvis kvinnen har behov for prevensjon, eller hos kvinner som bruker p-piller og har god effekt av disse.

Det er ikke god praksis å seponere hormonell prevensjon for å ta hormonprøver hvis kvinnen har behov for prevensjon

Behandling

Behandling vil være ulik ut fra symptomer og funn og ut fra kvinnens livssituasjon.

VIKTIGE BEHANDLINGSMÅL

  • Forebygge komplikasjoner som diabetes og hjerte- og karsykdommer
  • Ved ønske om graviditet må man forsøke å gjenopprette ovulasjon.
  • Behandle uren hud og økt hårvekst for dem som er plaget med dette
  • Sikre minst fire bortfallsblødninger hvert år for kvinner som ikke bruker hormonell prevensjon, for å hindre utvikling av endometriecancer

Ofte handler det om livsstilsendringer. For kvinner med overvekt er vektnedgang svært effektivt for å redusere symptomene. Trening kan bidra både til vektnedgang og kan senke insulinresistensen. I tillegg har røykestopp også vist å gi lindring av symptomer.

Mange har god effekt av diabetes-medikamentet Metformin, som senker blodsukkeret, øker insulinfølsomhet, gir nedsatt appetitt og vektnedgang. Denne behandlingen kan startes opp hos overvektige PCOS-pasienter uten at de har påvist diabetes type 2.

For kvinner med behov for prevensjon bør man velge østrogenholdig prevensjon (kombinasjonspreparat) så fremt kvinnen ikke har noen kontraindikasjoner. Østrogen vil også indirekte bidra til å senke testosteron, noe som kan hjelpe mot uren hud. I tillegg gir kombinasjonspreparater god regulering av blødningene.

Hvis østrogen er kontraindisert, kan man gi et rent gestagenpreparat som prevensjon. Gestagenet vil redusere risiko for endometriecancer selv om kvinnen ikke har bortfallsblødninger. Prevensjon med bare gestagen vil derimot ikke hjelpe mot akne.

Prevensjon med østrogen vil kunne gi regelmessige blødninger og kan hjelpe mot akne.

Kvinner uten prevensjonsønske som har mindre enn fire menstruasjoner i året, kan gis syklisk progesteron for å fremkalle bortfallsblødninger. To likeverdige alternativer:

  • Provera 10 mg i 10 dager
  • Primolut-N 5 mg x 3 i 10 dager

Ved graviditetsønske kan man henvise til spesialist for å starte med medikamenter som stimulerer ovulasjon.

Ved kraftige symptomer kan det være nødvendig med oppfølging hos gynekolog.

For økt hårvekst og akne kan man henvise til hudlege. Det er mulighet for elektrolyse av hårfollikler eller laserbehandling for å redusere hårvekst. Denne må gjøres jevnlig for å beholde resultatet. Det er ikke alle hudtyper som egner seg for denne behandlingen. Det gis ingen refusjon for laserbehandling ved PCOS, så kvinnen må betale for slik behandling selv.

Oppfølging

PCOS gir økt risiko for diabetes type 2. Det er derfor anbefalt å screene denne gruppen for diabetes minst annethvert år. Hos kvinner med høy BMI eller andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer bør i tillegg blodtrykk og blodprøver for lipider og kolesterol sjekkes jevnlig. For dem med symptomer som uren hud, vektoppgang og hårvekst kan dette ha en effekt på selvbildet. For dem med barneønske kan det være bekymringer rundt dette. Det er viktig å høre med pasienten hvordan tilstanden også påvirker livet ellers.