Pasientinformasjon behandling klamydia – azithromycin (oppdatert 01.07.16)

Pasientinformasjon behandling klamydia - azithromycin (oppdatert 01.07.16)