eMetodebok

Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse foreligger nå som en gratis nettbasert håndbok. eMetodebok er løpende under videre utvikling.

Den trykte versjonen av boka er fortsatt tilgjengelig for bestilling.

Om metodeboka
Bestill Metodeboka

Siste oppdateringer

Har det skjedd noen endringer siden sist du var inne? eMetodebok vil oppdateres kontinuerlig. Følg lenken nedenfor for en oversikt over de siste oppdateringene.

SISTE OPPDATERINGER

 • Prevensjon må velges ut i fra individuelle behov hos den enkelte. En må sørge for et godt grunnlag for valg av prevensjonsmetode, og legge til rette for at den valgte prevensjonsmetoden blir optimalt benyttet. Kapittelet inneholder informasjon om effektivitet, bruksmåte, pris, bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner for alle typer prevensjon og nødprevensjon.

  Les mer
 • Informasjon om menstruasjon, blødningsforstyrrelser, svangerskap og svangerskapsavbrudd.

  Les mer
 • Kapittelet inneholder informasjon om diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (soi) og følgetilstander. I tillegg omtales en del tilstander som ikke regnes som seksuelt smittsomme (som for eksempel soppvaginitt, bakteriell vaginose, urinveisinfeksjon og smerter i underliv).

  Les mer
 • En kort innføring i fagfeltet sexologi og i temaene seksuell identitet og kjønnsidentitet. I tillegg forslag til diagnostikk og behandling av de vanligste sexologiske problemstillingene.

  Les mer
 • Rutiner for underlivsundersøkelse av kvinner og menn, ulike prøvetakingsmetoder, forsendelse, prosedyrer for innsetting/fjerning av spiral og p-stav, samt hygiene.

  Les mer