Plakater selvtest

På toalettet har vi hengt opp plakater med instruksjoner til hvordan pasienten selv skal ta prøve fra skjede eller anus, samt instruksjoner for førsteporsjons urinprøve. I tillegg inneholder de informasjon om hvordan prøvesvaret formidles. Plakatene er ment som inspirasjon og innholdet må sannsynligvis tilpasses lokale forhold. Plakatene finnes i norsk og engelsk versjon og kan lastes ned som PDF-filer.

Selvtest plakat engelsk (oppdatert: 21.02.19)Selvtest plakat norsk