Pasientinformasjon gravid

Pasientinfo inneholder informasjon og råd til kvinner som har fått påvist positiv graviditetstest, enten de ønsker å fortsette graviditeten eller begjærer svangerskapsavbrudd. Vedleggene kan lastes ned som word-dokument.

Pasientinformasjon ønsket gravidPasientinformasjon abort