Journalvedlegg kobberspiral 08.03.24

Journalvedlegg kobberspiral 08.03.24