Journalvedlegg for kobberspiral

Journalvedlegg for kobberspiral